Obiectivele  ACBT :

 • Apărarea intereselor crescătorilor de bivoli;
 • Conservarea speciei;
 • Promovarea pasiunii față de creșterea bivolilor în spațiul Transilvaniei;
 • Reunirea persoanelor pasionate de creșterea bivolilor;
 • Stabilirea de legături cu persoane fizice sau organizații din tara si Uniunea Europeana pentru promovarea acestui scop, schimb de informații si experienta.

Aceste obiective se vor realiza prin:

 • Organizarea de întâlniri cu autoritățile competente în domeniu;
 • Întâlniri periodice între membrii asociației;
 • Organizarea de târguri, concursuri si expoziții;
 • Editarea și publicarea de materiale specifice activității asociației;
 • Controlul oficial al performanțelor productive la bivolițele de lapte;
 • Înscrierea bubalinelor în Registrul Genealogic al Rasei Românești de Bubaline