RASA „ROMÂNEASCÔ DE BUBALINE

 Privitor la localizarea în timp a pãtrunderii bivolului în Europa existã numeroase studii si teorii, care însã în unanimitate atestã provenienta asiaticã a acestuia si stabilesc ca moment de rãspândire secolul al IV-lea î.e.n. În tara noastrã a pãtruns în secolul al V-lea e.n., odatã cu migratia hunilor sau avarilor si respectiv prin sud, din Bulgaria.

În timp, aria de rãspândire si efectivul de bubaline a suferit numeroase modificãri, în prezent peste 90% din acesta gãsindu-se în Transilvania. folosite si pentru muncile gospodãresti, directia prioritarã de exploatare pentru principalele productii cu caracter alimentar diferã de la o zonã la alta. În judetul Sibiu, Brasov, Cluj s.a. directia principalã de exploatare este pentru lapte, iar în judetele Sãlaj si Bihor pentru carne si lapte. de fapt, se relevã pe total tarã o tendintã de crestere mai mult pentru productia de lapte, tineretul fiind în general sacrificat la vârste timpurii si la mase corporale scãzute.

descarcati fisierDescarcati/vizualizati Raport Rasa romaneasca de bubaline

bubaline, bivoli