Incepand cu anul 2015 , ACBT este acreditata sa  efectueze servicii  de control oficial al performantelor productive la bivolitele de lapte, conform   acreditarii  eliberata de   Agentia Nationala de Zootehnie   Prof. Dr.  G.K. Constantinescu , nr.66/29.01.2015.

Controlul oficial al producției are ca scop cunoașterea potențialului productiv real al animalelor, potențial care stă la baza selecției și folosirii a celor mai valoroase exemplare, în vederea îmbunătățirii potențialului productiv al populației de animale la care se fac aceste investigații.

Rezultatul controlului întregit cu date privind: originea, conformația și constituția, dezvoltarea corporală, tipul productiv folosesc la determinarea calității zootehnice a animalelor și constituie elemente de bază în lucrările de selecție ce cuprind: bonitarea, clasarea, testarea performanțelor proprii și a descendenței cu înscrierea ulterioară a animalelor  în Registrul Genealogic .

De asemena datele obținute în urma controlului stau la baza stabilirii valorii comerciale a animalelor, la determinarea unor parametrii genetici în vederea caracterizării unor populații, la stabilirea obiectivelor planului de ameliorare al rasei.

Obiectivul  controlului performanţelor producţiei de lapte este creşterea veniturilor crescătorilor înscrişi în controlul oficial al performanţelor prin furnizarea de documente oficiale care permit o promovare mai bună a animalelor lor şi îmbunătăţirea managementul fermei prin utilizarea rapoartelor tehnice obţinute în urma controlului performanţelor;

Realizarea controlului oficial al producției la bivolitele de lapte  se efectueaza  de către ACBT , pe  baza de: