Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), este o instituție constituită din aparatul central, 42 de centre regionale și 210 centre locale.

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, APIA administrează fonduri europene pentru implementarea de măsuri de susținere finanțate de către Fondul European Agricol de Garantare (FEGA).

Subvențiile se acordă sub formă de plăți directe la hectar administrate de către Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și în cadrul măsurilor de piață în vederea implementării mecanismelor comerciale conforme Politicii Agricole Comune (PAC). În acest fel, APIA administrează sistemul de certificare de import-export și garanțiile pentru import și export al produselor agricole; elaborează și inițiază procedurile referitoare la aplicarea sistemului de intervenție pentru producțiile agricole.

Principalele sarcini ale APIA sunt:

  • Asigurarea dezvoltării operațiilor financiare legate de administrarea fondurilor alocate;
  • Verificarea cerințelor pentru acordarea contribuțiilor către beneficiarii solicitanți;
  • Acordarea și administrarea fondurilor beneficiarilor;
  • Asigurarea faptului că cerințele beneficiarilor au fost respectate prin intermediul informațiilor publice;
  • Asigurarea administrării cotelor de producție de zahăr și izo-glucoză și administrarea contribuțiilor aferente acestora;
  • Implementarea și administrarea restituirilor pentru export și sistemul de garantare corespunzător restituirilor;
  • Furnizarea tuturor informațiilor solicitate de către organismul de coordonare a APDRP