Procedura pentru inscrierea efectivelor de bubaline in RG si COP

ETAPA 1

Se completeaza de catre fermier,  cererea de inscriere  a efectivelor de bivolite de lapte in COP si cererea de inscriere  in  REGISTRUL  GENEALOGIC dupa cum urmeaza : – Cererea pentru inscrierea in COP si RG (se descarca de pe site-ul  www. bivoli.com ) – 1 exemplar original .

Tabelul cu efectivele de animale din ferma, avizat de Oficiul Judetean pentru  Zootehnie (se descarca de pe site-ul www.bivoli.com ) – 1 exemplar original .

Contract C.O.P. (Controlul Oficial al Performanţelor Productive la Bivolitele de lapte) – (se descarca de pe site-ul www.bivoli.com ) – 2 exemplar originale  (numarul si data contractului se vor acorda de catre asociatie in ordinea semnarii lui)

Copie  dupa Codul  de   exploatatie , CUI  si  Cartea de Identitate  a administratorului  in cazul persoanelor juridice sau u copie dupa Cartea de Identitate  a proprietarului animalelor  in cazul persoanelor fizice.

Cerere de  inscriere  in  Asociatia crescatorilor de  bivoli din Transilvania, – se descarca de pe site-ul www.bivoli.com .

Taxa de inscriere in ACBT  este de 5 lei.

ETAPA 2

Se transmite de catre Asociatia Crescatorilor de  Bivoli din Transilvania catre fermier, dosarul contract care contine urmatoarele piese : – Contract C.O.P. (Controlul Oficial al Performanţelor Productive la  Bivolitele de lapte) – semnat si stampilat de catre asociatie – 1 exemplar original .

Va rugam sa acordati o atentie deosebita inserarii corecte si complete a adresei de corespondenta, inscrisa de catre Dvs. in contract , aceasta  fiind adresa la care veti primi toate documentele pe timpul derularii contractelor. In cazul in care aceasta sufera modificari va rugam sa ne notificati de urgenta pe adresa de e-mail a asociatiei.

 ETAPA 3

In urma finalizarii pasilor de mai sus, Asociatia Crescatorilor de Bivoli din Transilvania va contacta   pentru a vi se comunica data primului control COP .

OBSERVATIE:

Impiedicarea efectuarii  COP din orice motiv sau neplata serviciilor mentionate in contractul COP , duce la rezilierea acestuia si automat la radierea din Registrul  Genealogic.